През 2020 г. при 47 844 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 47 553

Според годишния отчет на КЗЛД за предходната година исканията са били 56 943, а отговорите – 56 527

Цялата публикация „През 2020 г. при 47 844 искания за достъп до трафични данни е отговорено на 47 553“

Неделна разходка 41: Становището на глобалния играч vs мотивите към законопроекта за промени в Закона за електронните съобщения

В Народното събрание предстои първо четене. Не съм сигурна, че точно този парламент трябва да прави това

Цялата публикация „Неделна разходка 41: Становището на глобалния играч vs мотивите към законопроекта за промени в Закона за електронните съобщения“

Неделна разходка 50: Удължете срока за обществената консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Утре изтича крайният срок на важно обществено обсъждане, свързано с електронното управление, за което няма нито едно предложение.

Цялата публикация „Неделна разходка 50: Удължете срока за обществената консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс“