Нова стратегия за киберсигурност на ЕС и нови дигитални правила

Вчера Комисията обяви и проектите на закони, които предвиждат глоби от до 10 % от световния оборот на gatekeeper

Цялата публикация „Нова стратегия за киберсигурност на ЕС и нови дигитални правила“