Съвместно становище на EDPS и EDPB за обработката на данни за пациентите в при въвеждането на електронното здравеопазване

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) и Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) излязоха с първото си общо становище в отговор на запитване на Европейската Комисия относно обмена на данни за пациенти

Цялата публикация „Съвместно становище на EDPS и EDPB за обработката на данни за пациентите в при въвеждането на електронното здравеопазване“