Мрежата от национални координационни центрове в областта на киберсигурността ще се ръководи от Букурещ

Публикуваха в Official Journal европейския регламент за промишлени, технологични и изследователски експертни познания

Цялата публикация „Мрежата от национални координационни центрове в областта на киберсигурността ще се ръководи от Букурещ“