EK: Резултатите от Общия регламент относно защитата на данните са добри, но усилията трябва да продължат

На 24 юли Европейската комисия публикува доклад, в който разглежда въздействието на правилата на ЕС за защита на данните и възможностите за допълнително подобряване на неговото изпълнение. Какви суми са получени от българската Комисия за защита на личните данни според доклада?

Цялата публикация „EK: Резултатите от Общия регламент относно защитата на данните са добри, но усилията трябва да продължат“