Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?

Българският надзорен орган е наложил административни санкции в размер на 265 207 евро

Цялата публикация „Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?“

Кога потребител трябва да даде съгласието си за съхраняване на данните от кредитната му карта след покупка?

Европейският комитет по защита на данните издаде препоръки относно правилното правно основание за това

Цялата публикация „Кога потребител трябва да даде съгласието си за съхраняване на данните от кредитната му карта след покупка?“

Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти

Вече има 18 становища на сайта на Европейския комитет по защита на данните

Цялата публикация „Последни два дни за изразяване на становища по проекта на Насоки относно виртуалните гласови асистенти“

Европейският комитет по защита на данните публикува Насоките относно таргетирането на потребителите на социални медии

След обществено обсъждане вече е достъпен анализът на рисковете за правата и свободите от гледна точка на GDPR

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува Насоките относно таргетирането на потребителите на социални медии“

Европейската Комисия публикува първия доклад за преглед и оценка на GDPR

Следващата процедура по анализ на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните ще е след четири години

Цялата публикация „Европейската Комисия публикува първия доклад за преглед и оценка на GDPR“

Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19

Документът е част от Насоките на EDPB относно използването на данни за местоположението и инструменти за проследяване

Цялата публикация „Публикуваха европейското ръководство за мобилните приложения за проследяване на контактите в контекста на пандемията от COVID-19“

КЗЛД преведе изявлението на Европейския комитет по защита на данните относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19

Български текст на изявлението относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19 на Европейския комитет по защита на данните

Цялата публикация „КЗЛД преведе изявлението на Европейския комитет по защита на данните относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от COVID-19“

EDPB: Правилата за защита на данните не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавирус, но дори в тези изключителни моменти трябва да се гарантира защитата на личните данни

КЗЛД излезе със съобщение относно присъствието на откритите заседания и получаването на информация по преписки

Цялата публикация „EDPB: Правилата за защита на данните не пречат на мерките, предприети в борбата срещу пандемията на коронавирус, но дори в тези изключителни моменти трябва да се гарантира защитата на личните данни“

Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни

Окончателният текст на датските SCC е публикуван в Регистър на решенията, взети от надзорните органи и съдилищата по въпроси, разглеждани в рамките на механизма за съгласуваност на сайта на ЕКЗД. Започна общественото обсъждане на одобрения проект на насоки за правото да бъдеш забравен от търсачките

Цялата публикация „Европейският комитет за защита на данните публикува първите стандартни договорни клаузи между администратори и обработващи лични данни“

Ще останат ли 13 критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR?

Европейският комитет за защита на данните ще постави на обществено обсъждане одобрения проект на насоки

Цялата публикация „Ще останат ли 13 критериите за правото да бъдем забравени от търсачките в съответствие с GDPR?“