Позиция на EDPS по четири дела за неприкосновеността на личните данни при електронни комуникации

Четири дела, свързани с достъпа до електронни комуникации на службите за сигурност и правосъдие бяха обединени в позицията на Европейския надзорен орган по защита на данните

Цялата публикация „Позиция на EDPS по четири дела за неприкосновеността на личните данни при електронни комуникации“