Втората стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Втората стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

Започвам да публикувам стенограмите от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на трите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Започвам да публикувам стенограмите от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

България изпусна срока за транспониране на Кодекса за електронни съобщения, има два месеца за реакция

Европейската Комисия откри производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 24 държави членки

Цялата публикация „България изпусна срока за транспониране на Кодекса за електронни съобщения, има два месеца за реакция“