България изпусна срока за транспониране на Кодекса за електронни съобщения, има два месеца за реакция

Европейската Комисия откри производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 24 държави членки

Цялата публикация „България изпусна срока за транспониране на Кодекса за електронни съобщения, има два месеца за реакция“