Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приключиха дейностите по двумесечния договор на „Дунчева Консултинг“ ЕООД с Министерството на труда и социалната политика, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата публикация „Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““