Стандартни договорни клаузи за договори между администратори и обработващи лични данни

В бюлетина си Комисията за защита на личните данни отговаря явно на зададения й въпрос защо ми е дала наградата за 2020 година

Цялата публикация „Стандартни договорни клаузи за договори между администратори и обработващи лични данни“