Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни

Европейският съд: Член 58, параграф 5 от GDPR има директен ефект, така че национален надзорен орган може да се позове на посочената разпоредба, за да инициира или продължи съдебно производство срещу частноправни субекти, дори тази разпоредба да не е била специално въведена в законодателството на съответната държава членка.

Цялата публикация „Правомощията на националните надзорни органи във връзка с трансграничното обработване на лични данни“

Европейският съд се произнесе по две дела, свързани с правото да бъдеш забравен

Съдът отговори на въпроси, свързани с възможността Google да не показва при търсене лични данни

Цялата публикация „Европейският съд се произнесе по две дела, свързани с правото да бъдеш забравен“

ВАС потвърди глоба на банка заради негодно съгласие за обработване на лични данни

Върховният административен съд  потвърди глобата, наложена от Комисията за защита на личните данни на банка, заради предоставяне на личните данни на фирма за събиране на вземания без изрично съгласие на клиента.

Цялата публикация „ВАС потвърди глоба на банка заради негодно съгласие за обработване на лични данни“

Чака се решението на Съда на Европейския съюз CURIA по запитването за поставянето на plug-in на Facebook и защитата на личните данни

Генералният адвокат на Михал Бобек предлага на CURIA да постанови, че операторът на уебсайт, който е интегрирал софтуерна приставка на трето лице като бутона „харесва ми“ на Facebook, чрез която се осъществява събирането и предаването на личните данни на потребителя, е съвместно отговорен за този етап от обработването на данните.

Цялата публикация „Чака се решението на Съда на Европейския съюз CURIA по запитването за поставянето на plug-in на Facebook и защитата на личните данни“