Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца

За срок от три години националните надзорни органи ще могат да упражняват по-строг надзор върху използваните технологии

Цялата публикация „Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца“

Ето текста на искането до Конституционния съд за проследяването на нарушителите на карантината и запазването на данните за това 6 месеца

Какви са аргументите на 63 народни представители да оспорят промените в Закона за електронните съобщения?

Цялата публикация „Ето текста на искането до Конституционния съд за проследяването на нарушителите на карантината и запазването на данните за това 6 месеца“