Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?

Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз публикува нов доклад с анализ на инвестиционната динамика в рамките на ЕС

Цялата публикация „Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?“

Средният бюджет за проекти за изпълнение на директивата за МИС е приблизително 175 000 евро

ENISA: организациите от ЕС отделят средно 41% по-малко за киберсигурност, отколкото техните американски колеги

Цялата публикация „Средният бюджет за проекти за изпълнение на директивата за МИС е приблизително 175 000 евро“