От доставчиците на електронни съобщителни услуги не може да се иска достъп до запазени данни за трафика и данни за местонахождението за целите на разследвания на всякакви престъпления

Публикуваха днес решение на Европейския съд, според което за целите на наказателни разследвания достъпът до данни за трафика или за местонахождението, позволяващи да се направят точни изводи относно личния живот, е разрешен само с цел борба с тежката престъпност или за предотвратяване на сериозни заплахи за обществената сигурност.

Цялата публикация „От доставчиците на електронни съобщителни услуги не може да се иска достъп до запазени данни за трафика и данни за местонахождението за целите на разследвания на всякакви престъпления“