Органите за защита на данните и поверителността на Г – 7 публикуваха комюнике с ангажиментите им за сътрудничество

Под председателството на ICO, страните от Г-7, @ОЕСР и  @wef се срещнаха на 7 и 8 септември 2021 г. 

Цялата публикация „Органите за защита на данните и поверителността на Г – 7 публикуваха комюнике с ангажиментите им за сътрудничество“