Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?

Един от членовете на Комисията за защита на личните данни подписва решението с особено мнение

Цялата публикация „Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?“

4 млн. норвежки крони глоба за националната пътна агенция за нарушаване на GDPR при обработка на лични данни на пътуващите

Санкцията е след подадена жалба на гражданин до DPA за ненавреме заличена информация

Цялата публикация „4 млн. норвежки крони глоба за националната пътна агенция за нарушаване на GDPR при обработка на лични данни на пътуващите“

Полският надзорен орган за защита на данните наложи първата глоба на орган на изпълнителната власт

Служба за защита на личните данни (UODO) на Полша глоби с 40 000 полски злоти кмет

Цялата публикация „Полският надзорен орган за защита на данните наложи първата глоба на орган на изпълнителната власт“