Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на “Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Цялата публикация “Общо събрание на акционерите на “Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април”