Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на „Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Цялата публикация „Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април“