Увеличават се въпросите около преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код

В указанията на НАП няма отговор какво се случва, ако търговец не смени фискалната памет на касовия апарат

Цялата публикация „Увеличават се въпросите около преобразуването на ЕГН в регистър БУЛСТАТ в 9-цифрен код“

От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

Агенцията по вписванията служебно преобразува идентификатора на физическите лица и го предоставя служебно на Националната агенция за приходите

Цялата публикация „От 4 януари ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код“