Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #2 е на името на баба ми. Решавам първо да проверя дали предприятията съществуват, а след това да решавам какво да  правя с акциите. По принцип заявките на семейството ми за участие в приватизационните търгове е за малки пакети и не е с цел печалба.

Цялата публикация „Бонова книжка #2: Мистерии и загадки“