Какво показва анализът на санкциите, наложени от КЗЛД през миналата година?

Според отчета на надзорния орган през 2019 г. са издадени 4 наказателни постановления в размер на 6 106 000 лв. Събраните приходи по НП през годината са 6 166 лв., включително 5 166 лв., събрани от НАП.

Цялата публикация „Какво показва анализът на санкциите, наложени от КЗЛД през миналата година?“