Създава се Европейски комитет за иновации в областта на данните

ЕС се стреми да улеснява обмена на данни: Съветът постига съгласие по позицията си относно акт за управление на данните

Цялата публикация „Създава се Европейски комитет за иновации в областта на данните“