Неделна разходка 49: Издават персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт след електронна заявка и подписване през телефона

Ведомството все още не е актуализирало Политиката за защита на личните данни

Цялата публикация „Неделна разходка 49: Издават персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт след електронна заявка и подписване през телефона“