Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приключиха дейностите по двумесечния договор на „Дунчева Консултинг“ ЕООД с Министерството на труда и социалната политика, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата публикация „Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““

„Дунчева Консултинг“ представя услугите си във Facebook и Linkedin профили

Това е една от дейностите, предвидени в договора с Министерството на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ представя услугите си във Facebook и Linkedin профили“

„Дунчева Консултинг“ вече има бранд бук и консултирани с юрист пакети документи

Предстои публикуването на профили на дружеството във Facebook и Linkedin

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ вече има бранд бук и консултирани с юрист пакети документи“

„Дунчева Консултинг“ подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В резултат на проекта ще се създадат стандартите за визията на профили на дружеството във Facebook и Linkedin

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““