Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Вече съм готова със становището си по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“.

В  четвъртата бонова книжка има 8 акции от ИПК Родина и 8 акции от „Пътно-строителна техника“ ЕАД, София. За ИПК Родина вече писах.

Ето какво пише във финансовия отчет на ПСТ за 2007 г.:

ПСТ според последния публикуван финансов отчет е 100% собственост на кипърската Колвик Сървисис Лимитид.

Как са се изпарили 8-те ни акции? Не зная. Но вече съм сигурна: приберете тази концепция. Ако искате, напишете нова, но чак след като разрешите всички проблеми на пазара с акции. Нормативната база за безналичните акции е от 1996 година.

А знаете кой е представлявал България на едно от най-важните заседания на  Европейски орган за ценни книжа и пазари за 2018 г., когато е обсъждано влиянието на Brexit? Главен експерт. Не зная колко ни е членският внос в ESMA, но според отчета на КНФ за 2017 г. общо разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са  1 801 182 лв. Разходът е за годишен членски внос на КФН в Европейските надзорни органи: EIOPA и ESMA, както и за годишен членски внос в международните организации: IOSCO, IAIS и IOPS.

Приватизацията в Министерство на търговията през 1994 г.

„Търговски вестник“ 1994 г.: Как се правят търговете

 

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Кое е първото приватизирано външнотърговско дружество?

„Търговски вестник“ 1994 г.: Нови преговори за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Приватизацията на „Моновец“ ЕООД – хлебозаводът на Правец

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продажбата на „Булгарреклама“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Покана за продажба на дялове от „Металургимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторен конкурс за обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: „Машиноекспорт“ внася жалба срещу Консолид Комерс

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на обособена част от „Габрово-Авто“ ЕООД

„Търговски вестник“ 1994 г.: Ще бъде ли спряно незаконното раздържавяване на „Булгарлизинг“?

 „Търговски вестник“ 1994 г.: „Булгарлизинг“ увеличава капитала си

 

 

„Търговски вестник“ 1994 г.: Конкурс за продажба на „Реклама“ ЕООД с офертна цена 2 150 000 лева

„Търговски вестник“ 1994 г.: Тайната приватизация на „Булгарлизинг“, продажба на акции на „Булгартабак“ и една оферта за „Родопаимпекс“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Повторна заповед за определяне на купувач на „Мототехкар“

„Търговски вестник“ 1994 г.: Продава се издателство „Булгарреклама“

Неделна разходка

Всяка неделя ще разказвам за неудачни идеи за прилагане на GDPR – някои направо смешни.
Тази седмица първо място печели НАП с идеята да допълни датата на раждане към ЕГН като идентификатор за проверка на здравния статус.

Цялата публикация „Неделна разходка“