Националните органи за защита на данните да преустановят предаването на лични данни, които могат да бъдат предмет на безразборен достъп от страна на разузнавателните органи на Обединеното кралство

Европейският парламент гласува в подкрепа на резолюция, свързана с адекватното ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

Цялата публикация „Националните органи за защита на данните да преустановят предаването на лични данни, които могат да бъдат предмет на безразборен достъп от страна на разузнавателните органи на Обединеното кралство“