Ирландският надзорен орган за защита на данните спира обществени услуги заради проблем с картата за достъп

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) публикува осем констатации при проверка на съответствието на картата за обществени услуги PSC със законодателството за защита на личните данни, в седем има проблеми с правното основание за обработването,  а пет са свързани с недостатъчна прозрачност.

Цялата публикация „Ирландският надзорен орган за защита на данните спира обществени услуги заради проблем с картата за достъп“