EDPS публикува становище за обработката на личните данни на длъжниците при купуването на необслужвани кредити и събирането на обезпечения

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) обяви своето становище по проекта на Директива  относно лицата, обслужващи кредити, купувачите на кредити и събирането на обезпечения.

Цялата публикация „EDPS публикува становище за обработката на личните данни на длъжниците при купуването на необслужвани кредити и събирането на обезпечения“

Обработване на лични данни за мониторинг в социалните медии – изисквания на EDPS

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) публикува в първия брой на бюлетина си за 2019 година своя отговор от 21 март 2018 г. на запитването на ЕЦБ за сключването на договор с външен изпълнител за мониторинг в социалните медии.

Цялата публикация „Обработване на лични данни за мониторинг в социалните медии – изисквания на EDPS“