DSI глоби онлайн магазин с 7000 евро заради запазени без основание лични данни

На 26 август 2019 г. латвийския надзорен орган DSI глоби с 7000 евро онлайн търговеца на дребно за нарушаване на Общия регламент относно защита на данните (GDPR)

Цялата публикация „DSI глоби онлайн магазин с 7000 евро заради запазени без основание лични данни“