Пътната безопасност е „задача от обществен интерес“ и затова се прилага GDPR

Правото на Съюза относно защитата на данните не допуска латвийската правна уредба, която задължава Органа за безопасност на движението по пътищата да предоставя достъп на обществеността до данните относно точки, наложени на водачите за пътнотранспортни нарушения, постанови Съдът на ЕС

Цялата публикация „Пътната безопасност е „задача от обществен интерес“ и затова се прилага GDPR“