EDPS публикува насоки, с които подробно разяснява ролята на администратора и обработващия лични данни

Европейски надзорен орган по защита на данните дава примери с разследване на  OLAF и ролята на охранителна фирма

Цялата публикация „EDPS публикува насоки, с които подробно разяснява ролята на администратора и обработващия лични данни“