Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС

Вече има сериозни опасения относно ролята на Microsoft като обработващ на данните за институциите на ЕС

Цялата публикация “Продължава проверката от Европейския надзорен орган по защита на данните за продуктите и услугите на Microsoft, използвани от институциите на ЕС”

Можете да споделите:

Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието

27 становища за националните списъци с различните видове обработки на данни, изискващи оценка на въздействието, публикува на сайта си Европейският комитет за защита на данните EDPB.

Цялата публикация “Европейският комитет по защита на данните публикува 27 становища за националните списъци, свързани с оценки на въздействието”

Можете да споделите:

КЗЛД до банка ДСК: първо оценка на въздействието, после гласово разпознаване

Системата за идентифициране на клиентите чрез гласова биометрия “Voice Biometrics” представлява нова технология, която поради своето естество, обхват, контекст и цели на обработването може да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица. Поради тази причина и на основание чл. 35 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът банка „ДСК“ следва задължително да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни. Това е становището на Комисията за защита на личните данни, което бе публикувано на сайта й в информационния бюлетин за месец ноември.

Цялата публикация “КЗЛД до банка ДСК: първо оценка на въздействието, после гласово разпознаване”

Можете да споделите: