Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева

Колко са платени и колко са решените дела според отчета на ведомството? Колко събра НАП не само за КЗЛД, но и за съдебната власт?

Цялата публикация „Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева“

Честит нов сайт на НАП, дали работи по-добре от стария ще се разбере до края на месеца

Отново три политики за защита на личните данни, но нито една както трябва

Цялата публикация „Честит нов сайт на НАП, дали работи по-добре от стария ще се разбере до края на месеца“

Не само не мога да актуализирам програмата на НАП, но не мога да си подам и справката, за която срокът е 28 февруари

Ситуацията вече е критична, на телефона на приходната агенция казват, че проблема е във вашия компютър

Цялата публикация „Не само не мога да актуализирам програмата на НАП, но не мога да си подам и справката, за която срокът е 28 февруари“

НАП: Електронни касови бележки ще заместят хартиените

Приходната администрация съобщи днес, че подкрепя нововъведението, но бизнесът трябва да е наясно, че то означава нови отговорности

Цялата публикация „НАП: Електронни касови бележки ще заместят хартиените“

НАП: актуализацията невъзможна

НАП пусна нова версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ, но актуализацията не е възможна

Цялата публикация „НАП: актуализацията невъзможна“