Неделна разходка 42: Центърът за градска мобилност и защитата на личните данни

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Понеже сме преди избори, проверявам как са нещата в центъра за градска мобилност

Цялата публикация „Неделна разходка 42: Центърът за градска мобилност и защитата на личните данни“

Актуализирани са насоките за обработката на лични данни при предоставяне на онлайн услуги

Европейският комитет по защита на данните (EDPB) публикува актуализираните след обществено обсъждане Насоки 2/2019 относно обработката на лични данни съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) в контекста на предоставянето на онлайн услуги на субектите на данни.

Цялата публикация „Актуализирани са насоките за обработката на лични данни при предоставяне на онлайн услуги“

Гръцкият надзорен орган за защита на данните наложи глоби от 400 000 EUR на ОТЕ

Административните наказания са заради  маркетингови обаждания и липса на защита на данните при проектиране при съхраняване на лична информация на абонати

Цялата публикация „Гръцкият надзорен орган за защита на данните наложи глоби от 400 000 EUR на ОТЕ“

EDPS публикува софтуер за проверка на обработката на лични данни от уебсайтове

Европейският надзорен орган по защита на данните съобщи за създаването на инструмент, който проверява дали сайтът използва бисквитки или изпраща заявки на трети страни

Цялата публикация „EDPS публикува софтуер за проверка на обработката на лични данни от уебсайтове“

Неделна разходка 40: КЗЛД организира обучения как да защитават личните данни малките и средните фирми без да им каже кога и къде

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Тази седмица ще ви разкажа за неразгласеното обучение, организирано от КЗЛД, за защита на личните данни в малки и средни предприятия

Цялата публикация „Неделна разходка 40: КЗЛД организира обучения как да защитават личните данни малките и средните фирми без да им каже кога и къде“

Започна #CyberSecMonth – кампанията за европейска киберсигурност

Октомври е европейският месец на киберсигурността и всички свързани събития и инициативи са координирани от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и Европейската комисия с подкрепата на държавите членки. Тазгодишната кампания цели европейските граждани да се запознаят още по-отблизо с въпросите на киберсигурността.

Цялата публикация „Започна #CyberSecMonth – кампанията за европейска киберсигурност“

ДАНС публикува отговор на моето становище по проекта на Наредба за реда за обработване на лични данни

Според становището на агенцията „разпоредбата на чл. 53 от Закона за защита на личните данни се съдържа в Раздел ІІ „Права на субекта на данни“ на Глава осма „Правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване“. Видно от систематическото място на визираната разпоредба, същата касае обработването на лични данни, свързано с дейностите по предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на престъпления, но не и с дейностите по набиране и подбор на персонал, какъвто е направеният коментар.“

Цялата публикация „ДАНС публикува отговор на моето становище по проекта на Наредба за реда за обработване на лични данни“

Мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“ вече е достъпно за Android и iOS устройства

Приложението е разработено по проект SMEDATA, изпълняван от консорциум от седем партньора от две държави-членки на ЕС – България и Италия

Цялата публикация „Мобилното приложение „GDPR в твоя джоб“ вече е достъпно за Android и iOS устройства“

Неделна разходка 39: Какво пише в „Информацията относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ /ИООЛДКЗДНАП/?

Всяка неделя разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Тази седмица ще ви разкажа защо трябва да се чете внимателно ИООЛДКЗДНАП

Цялата публикация „Неделна разходка 39: Какво пише в „Информацията относно обработването на лични данни на кандидатите за заемане на длъжност в Националната агенция за приходите“ /ИООЛДКЗДНАП/?“