Британското правителство продължава усилията да изравни по надеждност паспорта и дигиталната самоличност

Обявиха план за достигане на правната сила на шофьорските книжки и банковите извлечения

Цялата публикация „Британското правителство продължава усилията да изравни по надеждност паспорта и дигиталната самоличност“

Съдът на ЕС отново ще трябва да се произнесе по дело на Макс Шремс срещу Facebook

Върховният съд на Австрия попита CJEU дали „съгласието“ се бърка с „договор“.

Цялата публикация „Съдът на ЕС отново ще трябва да се произнесе по дело на Макс Шремс срещу Facebook“

Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните

Европейският комитет публикува още текстове за обществено обсъждане, както и окончателни варианти на насоки, свързани с поверителността

Цялата публикация „Няколко задължителни четива за длъжностни лица по защита на данните“

Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година

Продължавам да разказвам за проверките на Комисията за защита на личните данни

Цялата публикация „Ето още високорискови нарушения на сигурността на лични данни през миналата година“

Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца

За срок от три години националните надзорни органи ще могат да упражняват по-строг надзор върху използваните технологии

Цялата публикация „Вдига се защитата на поверителността на съобщенията и данните за трафика при съмнение за сексуалното насилие над деца“

Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката

Подписване на документи от администрацията с квалифициран електронен подпис и предоставянето им в електронна среда

Цялата публикация „Без всякакво основание и логика при подписване на документ се е виждал ЕГН на служител на Министерството на образованието и науката“