Как се обработват лични данни от районните избирателни комисии?

Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци

Цялата публикация „Как се обработват лични данни от районните избирателни комисии?“

Ирландският надзорен орган е обвинен в опит за цензура, спечели делото за глобата от 450 000 евро на Twitter

Неправителствената организация за защита на неприкосновеността на личния живот noyb отказва да изтрие публикацията си за очакваната санкция на Facebook

Цялата публикация „Ирландският надзорен орган е обвинен в опит за цензура, спечели делото за глобата от 450 000 евро на Twitter“

Как се обработват лични данни по време на избори?

Секционната избирателна комисия е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Цялата публикация „Как се обработват лични данни по време на избори?“

Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?

Инспекторатът на Висшия съдебен съвет е питал Комисията за защита на личните данни по въпроса

Цялата публикация „Могат ли да се снимат личните карти на съдебните заседатели, за да им издадат електронни подписи?“

От 28 до 36 млн. евро глоба заплашват Facebook

Макс Шремс, председател на неправителствената организация за защита на неприкосновеността на личния живот Noyb обвинява ирландския надзорен орган, че е разработил „байпас на GDPR“

Цялата публикация „От 28 до 36 млн. евро глоба заплашват Facebook“

Повече от 850 британски футболисти искат компенсация за търговията с техните данни

Очакванията са за значителна промяна на начина, по който информацията се използва и как се плаща за нея

Цялата публикация „Повече от 850 британски футболисти искат компенсация за търговията с техните данни“

Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност

Документът е част от вътрешните правила на ведомството

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност“

Комисията за защита на личните данни през 2020 г. е дала две становища по конституционни дела

Те са по разпоредби от Закона за социалните услуги и Закона за електронните съобщения

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни през 2020 г. е дала две становища по конституционни дела“