За пореден път отбелязваме 28 януари като Ден за защита на личните данни

От 10 часа в сградата на КЗЛД ще има приемна, в която чрез видеоконферентна връзка експерти от администрацията ще отговарят на въпроси на посетители

Цялата публикация „За пореден път отбелязваме 28 януари като Ден за защита на личните данни“

Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение

Публикацията е заради множеството жалби и сигнали за незаконосъобразно обработване на лични данни на физически лица

Цялата публикация „Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение“

Главният секретар на Патентното ведомство се е сетил да попита Комисията за защита на личните данни

Министерствата продължават да не го правят

Цялата публикация „Главният секретар на Патентното ведомство се е сетил да попита Комисията за защита на личните данни“

Комисията за защита на личните данни дава възможност на нарушителите да намалят с 20 % глобите си, ако платят в 14-дневен срок

Условието за прилагане на новите текстове в Закона за административните нарушения и наказания е административно-наказателните преписки да са образувани след 23.12.2021 г.

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни дава възможност на нарушителите да намалят с 20 % глобите си, ако платят в 14-дневен срок“

Какви грешки могат да се допуснат в документацията за обработване на лични данни от професионалните домоуправители?

Още едно решение на КЗЛД по въпроси на етажната собственост

Цялата публикация „Какви грешки могат да се допуснат в документацията за обработване на лични данни от професионалните домоуправители?“

Независимо ли е длъжностното лице по защита на данните от работодателя?

Становище на КЗЛД относно фигурата на ДЛЗД в контекста на служебното правоотношение

Цялата публикация „Независимо ли е длъжностното лице по защита на данните от работодателя?“

Противоепидемични мерки, прилагани в сградата на Комисията за защита на личните данни

За гражданите и организациите, страни в административните производства, които искат да присъстват на откритите заседания на КЗЛД, е осигурена видеоконферентна връзка в заседателната зала или в приемната на ведомството

Цялата публикация „Противоепидемични мерки, прилагани в сградата на Комисията за защита на личните данни“

За целите на журналистическото разследване следва да се публикуват необходимите и достатъчни лични данни

ВАС постанови решение, в което формулира критерии за преценка на баланса между правото на свобода на изразяване и информация и правото на поверителност

Цялата публикация „За целите на журналистическото разследване следва да се публикуват необходимите и достатъчни лични данни“

Какво реши ВАС по делото, с което БНБ обжалваше глобата от Комисията за защита на личните данни?

През 2019 г. КЗЛД глоби националната банка с 19 000 лева заради нарушение на GDPR

Цялата публикация „Какво реши ВАС по делото, с което БНБ обжалваше глобата от Комисията за защита на личните данни?“