КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини

Детските градини и училищата трябва да включат във вътрешната си политика за защита на личните данни правилата, на които се подчинява достъпът на членове на Обществените съвети до лични данни и свързаните с това технически и организационни мерки за сигурност.

Цялата публикация „КЗЛД публикува становище за ролята на обществените съвети към училищата и детските градини“

Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! 

Еврокомисарите отбелязаха рождения ден с изявления: Призоваваме държавите-членки да снабдят своите органи за защита на данните с адекватен човешки, финансов и технически ресурс, за да използват ефективно своите правомощия за прилагане.

Цялата публикация „Общият регламент за защита на данните  навършва днес две години! „

Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?

През 2019 г. в КЗЛД постъпват 3 проекта на кодекси за поведение по смисъла на чл. 40 от Регламент (ЕС) 2016/679

Цялата публикация „Защо няма окончателно одобрен и регистриран кодекс за поведение по GDPR?“

Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?

В края на февруари комисията е започнала да разглежда жалбите за изтеклите от приходната администрация лични данни, става ясно от бюлетина от месец май

Цялата публикация „Неделна разходка 20: Какво отговори КЗЛД на жалба срещу НАП?“

КЗЛД: Присъствието на страните по административните производства в откритите заседания не е задължително

Страни, които искат да присъстват, при хубаво време изчакват пред сградата да ги повикат, пише в противоепидемичните мерки, прилагани в комисията от 14.05.2020 година

Цялата публикация „КЗЛД: Присъствието на страните по административните производства в откритите заседания не е задължително“

Какво показва сравнителният анализ на исканията за становища до КЗЛД?

В отчета на комисията разпределението на запитванията е според предмета им и вида на администраторите

Цялата публикация „Какво показва сравнителният анализ на исканията за становища до КЗЛД?“

КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда

В отчета си за 2019 г. комисията отбелязва липсата на подробна уредба за този  вид обработване на лични данни

  Цялата публикация „КЗЛД: Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране при изграждане на система за видеонаблюдение в жилищна сграда“

Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?

В отчета на КЗЛД за миналата година разделът започва с нарушенията в сферата на телекомуникациите, следват колекторските фирми, както и дружествата, предоставящи маркетингови съобщения или извършващи проучвания, анкети и други подобни дейности (колцентрове)

Цялата публикация „Кои са проблемните сектори при прилагането GDPR и Закона за защита на личните данни?“

Колко са уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни?

През миналата година 28% от случаите на нарушения на сигурността на данните са с високо ниво на риск от неблагоприятни последици за пострадалите. Общо уведомленията за нарушения на сигурността на данните, получени в КЗЛД, са  65. С високо ниво на риск са оценени 18 уведомления.

  Цялата публикация „Колко са уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни?“