Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД

Надзорниците потвърдиха написаното от мен преди две години – шефът на HR отдела не може да е длъжностно лице по защита на данните

Цялата публикация “Комисията за защита на личните данни: подайте уведомление с името на ДЛЗД”

Можете да споделите:

Конституционният съд: превантивното събиране на трафични данни за местоположение представлява сериозно, непропорционално навлизане в правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни приема, че доколкото оспорените разпоредбите се отнасят до определяне само на местонахождение, но не и до проследяване на контакти и сравняване на информация от други субекти на данни, то същите не противоречат на европейската практика

Цялата публикация “Конституционният съд: превантивното събиране на трафични данни за местоположение представлява сериозно, непропорционално навлизане в правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни”

Можете да споделите:

До края на 2020 г. Комисията за защита на личните данни ще напише брошура за правата на физическите лица в Шенген

Продължават усилията на КЗЛД за пълноправно членство в Шенген. Под това заглавие в новия брой на бюлетина на Комисията за защита на личните данни е публикувано съобщение какво съдържа „Планът за действие и изпълнение на задачите на КЗЛД, произтичащи от системата от правила за прилагане на Шенгенското законодателство на територията на Република България“.

Цялата публикация “До края на 2020 г. Комисията за защита на личните данни ще напише брошура за правата на физическите лица в Шенген”

Можете да споделите:

Детска градина в град П. загуби копие на акт за раждане и така наруши GDPR

При проверка в досието на детето се оказва, че “документите на В.А. „не са мястото си“, което нарушава принципа, че обработването на лични данни трябва да се осъществява по начин, който да гарантира подходящо ниво на защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.”

Цялата публикация “Детска градина в град П. загуби копие на акт за раждане и така наруши GDPR”

Можете да споделите:

Безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ е свалено 1800 пъти

Заключителната международна конференция представи онлайн свършеното по проекта SMEDATA

Цялата публикация “Безплатното мобилно приложение „GDPR в твоя джоб“ е свалено 1800 пъти”

Можете да споделите:

Как жалба срещу финансова институция не доведе до глоба за небрежно обработване на лични данни

Предупреждение заслужи пощенският оператор, дадени са му три месеца да си обучи служителите

Цялата публикация “Как жалба срещу финансова институция не доведе до глоба за небрежно обработване на лични данни”

Можете да споделите:

Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи

Подават жалба в Комисията за защита на личните данни и откриват измамница, теглила суми 7 пъти в рамките на 3 месеца

Цялата публикация “Неделна разходка 39: Семейство разбира от възложена ревизия на НАП, че получават парични преводи”

Можете да споделите:

Възможно ли е да ти запорират заплатата без да си клиент, например, на Топлофикация?

Монополист сбърка ЕГН и беше глобен от Комисията за защита на личните данни с 10 000 лева

Цялата публикация “Възможно ли е да ти запорират заплатата без да си клиент, например, на Топлофикация?”

Можете да споделите: