Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?

Българският надзорен орган е наложил административни санкции в размер на 265 207 евро

Цялата публикация „Кои български казуси влязоха в годишния отчет на Европейския комитет по защита на данните?“

Кога потребител трябва да даде съгласието си за съхраняване на данните от кредитната му карта след покупка?

Европейският комитет по защита на данните издаде препоръки относно правилното правно основание за това

Цялата публикация „Кога потребител трябва да даде съгласието си за съхраняване на данните от кредитната му карта след покупка?“

Основания за обработване на лични данни от колекторски фирми

Как отговаря на въпросите за „черните списъци“ с некоректни клиенти при пазаруване онлайн надзорният орган?

Цялата публикация „Основания за обработване на лични данни от колекторски фирми“

Още една неоснователна жалба до Комисията за защита на личните данни – явно скоро не са налагани глоби, заслужаващи популяризиране

Жалбоподателят посочва, че за малолетните деца, от това което е чел в GDPR, е задължително родител или законен представител да даде одобрението за обработка на личните данни.

Цялата публикация „Още една неоснователна жалба до Комисията за защита на личните данни – явно скоро не са налагани глоби, заслужаващи популяризиране“

Столичните училища се отнасят пренебрежително към защитата на личните данни

Странен текст в отчета на Комисията за защита на личните данни оневинява директорите в демонстрираната в сайтовете им неадекватност

Цялата публикация „Столичните училища се отнасят пренебрежително към защитата на личните данни“

Няколко жалби за нарушаване на защитата на личните данни, обявени от надзорния орган за неоснователни

Контактен център – Промахон дава на гръцки разследващи органи грешно име на българка при разследване на опит за измама във Фейсбук с 200 евро и други интересни казуси

Цялата публикация „Няколко жалби за нарушаване на защитата на личните данни, обявени от надзорния орган за неоснователни“

Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева

Колко са платени и колко са решените дела според отчета на ведомството? Колко събра НАП не само за КЗЛД, но и за съдебната власт?

Цялата публикация „Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева“

Шефът на НАП може да подаде жалби заради публикациите в медиите на здравния му статус

Комисията за защита на личните данни трябва да бъде сезирана и за злоупотребата на човека, достъпил незаконно до информацията в базата на приходната администрация

Цялата публикация „Шефът на НАП може да подаде жалби заради публикациите в медиите на здравния му статус“

Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?

Един от членовете на Комисията за защита на личните данни подписва решението с особено мнение

Цялата публикация „Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?“