Нужно ли е органите на съдебната власт да прилагат мерки за осигуряване сигурността на личните данни, съдържащи се в електронните дела?

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет излезе със становище по въпроса

Цялата публикация „Нужно ли е органите на съдебната власт да прилагат мерки за осигуряване сигурността на личните данни, съдържащи се в електронните дела?“

След 20 проверки Инспекторатът към ВСС публикува насоки за спазване принципа за отчетност по GDPR

В документа се описва и какво съдържат едни вътрешни правила, свързани с обработването на  лични данни в контекста на правораздавателната дейност

Цялата публикация „След 20 проверки Инспекторатът към ВСС публикува насоки за спазване принципа за отчетност по GDPR“