Неделна разходка 29: Лесен тест за оценка дали е нарушен законът за личните данни в журналистически текст

Като експерт по връзките с обществеността напомням, че по време на комуникационна криза не трябва да се допускат нарушения на законодателството. Като журналист моля всеки издател да си прочете етичния кодекс. Като консултант по защитата на личните данни предвиждам неприятности за някои медии

Цялата публикация „Неделна разходка 29: Лесен тест за оценка дали е нарушен законът за личните данни в журналистически текст“