Какви специфични казуси по жалби включи в отчета си Комисията за защита на личните данни?

Подробности за глобите в размер на 5000 лв. за застраховател и 25 000 лв. за застрахователен брокер

Цялата публикация „Какви специфични казуси по жалби включи в отчета си Комисията за защита на личните данни?“

Може ли да се съхраняват повече от 2 месеца видеозаписи от охранителни фирми?

Комисията за защита на личните данни отговори при какви условия може да се промени срокът по Закона за частната охранителна дейност

Цялата публикация „Може ли да се съхраняват повече от 2 месеца видеозаписи от охранителни фирми?“

До 30 май италианският надзорен орган за защита на данните приема предложения за символи

Иконите, които хареса най-много, институцията ще публикува на уебсайта си

Цялата публикация „До 30 май италианският надзорен орган за защита на данните приема предложения за символи“

ВАС ще отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по казуса с видеонаблюдението на изборите

Формулирани са 6 въпроса, включително дали преброяването на резултатите от проведени избори е задача от обществен интерес

Цялата публикация „ВАС ще отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по казуса с видеонаблюдението на изборите“

Европейският комитет по защита на данните публикува Насоките относно таргетирането на потребителите на социални медии

След обществено обсъждане вече е достъпен анализът на рисковете за правата и свободите от гледна точка на GDPR

Цялата публикация „Европейският комитет по защита на данните публикува Насоките относно таргетирането на потребителите на социални медии“

След като дадете достъп до обществена информация, не забравяйте да информирате хората, чиито лични данни сте използвали

Министерството на здравеопазването питано за имената на членове на работни групи, комисии и съвети

Цялата публикация „След като дадете достъп до обществена информация, не забравяйте да информирате хората, чиито лични данни сте използвали“

BayLDA: След отпадането на Щита за поверителност да не се използва Mailchimp

Баварският надзорен орган за защита на данните, издал тази препоръка, все още не я е публикувал, междувременно глобиха компания с 10,4 милиона евро заради видеонаблюдение в Долна Саксония

Цялата публикация „BayLDA: След отпадането на Щита за поверителност да не се използва Mailchimp“

Многоезична и интерактивна комуникация – европейците вече нямат оправдания да не обсъждат най-важните си проблеми

Вече има въведени събития на картата на платформата

Цялата публикация „Многоезична и интерактивна комуникация – европейците вече нямат оправдания да не обсъждат най-важните си проблеми“