Ирландският надзорен орган пита TikTok за спазването на изискванията на GDPR

DPC отправя две запитвания, свързани с обработката на лични данни на децата и предаването на данни в Китай

Вчера ирландският надзорен орган съобщи, че започва проверки за съответствието на TikTok Technology Limited (TikTok) с изискванията на GDPR.

Комисията за защита на данните (DPC) действа  в съответствие с раздел 110 от Закона за защита на данните от 2018 г.

Първото запитване ще проучи как TikTok спазва защитата на данните според GDPR относно изискванията при процеса на проектиране и по подразбиране. Това се отнася до обработката на лични данни в контекста на настройките на платформата за потребители под 18 години и мерките за проверка на възрастта за лица под 13 години. Ще се проверява и дали TikTok е спазил задълженията за прозрачност, които GDPR налага, в контекста на обработката на лични данни на потребители под 18 години.

Второто запитване ще се съсредоточи върху предаването на лични данни от Tiktok на Китай и спазването от TikTok на изискванията на GDPR за предаване на лични данни на трети страни.

BBC цитира изявление TikTok, в което се казва, че са внедрени политики и контроли за защита на потребителските данни и се разчита на одобрени методи за прехвърляне на данни от Европа, като например стандартни договорни клаузи. „Възнамеряваме да си сътрудничим изцяло с DPC,“ цитира медията.

На 20 август 2021 г. Постоянният комитет на Националния народен конгрес на Китай обнародва китайския Закон за защита на личната информация, който ще влезе в сила на 1 ноември 2021 г.

Това е първият всеобхватен китайски закон в областта на защита на личната информация и се основава на Конституцията на Китай.

PIPL има за цел да „защитава правата и интересите на лицата“, „да регулира дейностите по обработка на лична информация“ и „да улеснява разумното използване на лична информация“ (член 1).

Можете да споделите: