Вече можете да регистрирате събитие в сайта на Европейския месец на киберсигурността

Крайният срок е 30 септември – #ThinkB4UClick #CyberSecMonth @CyberSecMonth Киберсигурността е споделена отговорност #CyberBecause

Започна регистрацията на събитията, свързано с Европейския месец на киберсигурността 2021 на адрес https://cybersecuritymonth.eu/@@activity-add

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) съобщи, че както винаги в цяла Европа ще се провеждат конференции, семинари, обучения, уебинари, презентации и онлайн тестове, за да се повиши осведомеността за киберсигурността и да се изгради доверие в онлайн услугите.

Официалният уебсайт на кампанията ECSM (cybersecuritymonth.eu) е отворена платформа, която позволява на потребителите да подават своите предложения за събития относно киберсигурността директно.

Всички заинтересовани страни могат да споделят събития на уебсайта на ECSM („Регистриране на дейност“).

Приетите предложения от националните координатори на кампанията ще бъдат изброени като дейности на ECSM на специалната страница на уебсайта.

Хората могат също да участват в октомврийската, като се присъединят към кампанията за осведоменост относно киберсигурността в Twitter @CyberSecMonth, като използват хаштагове #CyberSecMonth и #ThinkB4UClick.

И тази година мотото е „Помисли преди да кликнеш!“

Кампанията за повишаване на осведомеността относно киберсигурността се координира от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и се подкрепя от Европейската комисия, Европол, Европейската централна банка, държавите -членки на ЕС, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и повече от 300 партньори от публичния и частния сектор.

ECSM ще разгледа въпросите за сигурността, свързани с цифровизацията на ежедневието, ускорена от пандемията COVID-19, като представи две теми за киберсигурност, за да помогне на гражданите на ЕС да разпознаят и да се подготвят за кибер заплахите.

Мотото на първата тема е „Да бъдеш киберсигурен от дома си“, като се предоставят съвети за това как човек може да остане киберсигурен, когато извършва онлайн транзакции, общува, работи или учи онлайн от дома.

Втората тема предоставя указания за „Първа помощ“ какво да правим в случай на кибератака.

Европейският месец на киберсигурността стартира за първи път през 2012 г. Кампанията сега е част от действията, предназначени за прилагане на разпоредбите на Закона на ЕС за киберсигурност относно повишаване на осведомеността и образование. Законът възлага на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) да организира редовни информационни кампании в сътрудничество с държавите-членки и институции, органи, служби и други агенции на ЕС.

ECSM е една от областите, в които ENISA подпомага държавите-членки в техните усилия за повишаване на осведомеността относно киберсигурността и насърчаване на образованието за киберсигурност в целия Съюз.

Европейският месец на киберсигурността (ECSM) е годишната кампания на Европейския съюз, посветена на популяризирането на киберсигурността сред гражданите и организациите и предоставянето на актуална информация за цифрова сигурност чрез повишаване на осведомеността и споделяне на добри практики.

Всяка година през целия месец октомври в цяла Европа се провеждат стотици дейности, включително конференции, семинари, обучения, уебинари, презентации, онлайн тестове и други, за да се предоставят ресурси на гражданите да научат повече за защитата си онлайн.

ECSM се координира от ENISA и се подкрепя от Европейската комисия, Европол, Европейската централна банка и държавите-членки на ЕС, страните от ЕАСТ и повече от 300 партньори (правителства, университети, мозъчни тръстове, неправителствени организации, професионални асоциации, предприятия от частния сектор) от Европа и извън нея.

Кампанията ECSM e с хаштаг #ThinkB4UClick.

„Киберсигурността е споделена отговорност“

ECSM в Twitter @CyberSecMonth с хаштагове #CyberSecMonth и #ThinkB4Uclick и във Facebook @CyberSecMonthEU .

Повече информация за ECSM можете да намерите на cybersecuritymonth.eu .

Прага е домакин на среща на най-добрите европейски таланти в киберсигурността

Европейското предизвикателство за киберсигурност (ЕОВС) е голямо европейско състезание, което се провежда ежегодно в една от страните от ЕС и като такова е ключова дейност на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA).

Тазгодишната ЕОВС ще се проведе в Прага за първи път от самото й създаване и ще се проведе от 28 септември до 1 октомври 2021 г. В състезанието ще участват 200 състезаващи се национални отбори на възраст под 25 години, победители в националните състезания по киберсигурност от отделните европейски държави и Канада.

Конкурсът има за цел да мотивира младите хора да работят в ИТ и да популяризира въпроса за киберсигурността.

Октомври е Европейският месец на киберсигурността, който има за цел да повиши осведомеността за киберсигурността и да изгради доверие в онлайн услугите.

Кампанията #CyberBecause насърчава кариера в киберсигурността.

Можете да споделите: