Забраниха страниците във Facebook на федералните институции

Какво пише в писмото на германския комисар за защита на данните и свободата на информация?

Ето текста на писмото от федералния комисар за защита на данните и свободата на информация до всички федерални институции относно присъствието във Facebook на федерални правителствени агенции от 16 юни 2021 г.

Проф. Улрих Келбер, Федерален комисар за защита на данните и свобода на информацията, припомня в писмото, че още на 20 май 2019 г. е написал, че има проблем с Fanpage във Facebook заради несъответствие с разпоредбите за защита на данните. Би трябвало публичните органи, които имат фен страница, да сключат споразумение с Facebook за съвместна отговорност, която отговаря на изискванията на чл.26 от Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Келбер посочва, че се е съобразил тогава с тези, които считат своите фен страници за важен елемент от работата им с връзките с обществеността. Службата за печат и информация на федералното правителство (BPA) се е свързала с Facebook за това. Ето защо първоначално се въздържах от предприемане на коригиращи мерки, като взех предвид принципа на пропорционалност, посочва комисарят. Това обаче се прилагаше само при условие, че преговорите с Facebook постигат проверим напредък и имат разпознаваема перспектива за успех в близко бъдеще.

За съжаление, Facebook изпрати публично известния „Addendum“ от октомври 2019 г. до BPA. От гледна точка на федералните и щатските органи за защита на данните „добавката“ все още е неадекватна. От моя гледна точка това показва, че Facebook не е готов да прави промени в обработката на данните си.

Проблемите, посочени от Келбер, са с отчетността съгласно член 5, параграф 2 GDPR, предоставянето на потребителите информация за обработка на техните лични данни в контекста на фен страницата на Facebook, което не позволява това нарушаване на защитата на личните данни да продължава.

Затова горещо препоръчвам да изключите фен страниците до края на тази година.

От януари 2022 г. възнамерява в интерес на заинтересованите граждани да налага коригиращи мерки, съгласно член 58 от GDPR.

В писмото Келбер се позовава и на решението на Съда на Европейските общности по дело C-311/18 („Schrems II“).

„В момента проверява и приложенията от Instagram, Tiktok и Clubhouse. Първите резултати обаче вече показват, че тук има и дефицити в закона за защита на данните. Ето защо препоръчвам засега да не използвате тези приложения на бизнес устройства.

За информация относно използването на WhatsApp се позовава на писмо от 14 април 2020 г.“

 

Можете да споделите: