Две вчерашни новини, но важни: НАП търси консултанти за Информационния си център и имам вирус!

Не мога да не споделя за обявата на НАП, публикувана вчера с краен срок вдругиден и за троянския вирус, който ме нападна точно в месеца на киберсигурността

Националната агенция за приходите (НАП) съобщи, че „търси консултанти за Информационния си център в София, които ще предоставят информация и съдействие на клиенти от цялата страна. Изискванията към бъдещите експерти са да имат завършено висше образование, за предпочитане с професионално направление икономика или право. Позицията изисква кандидатите да имат отлични комуникационни умения, да работят успешно в екип, с фокус към клиента и ориентация към резултати. Владеенето на чужд език е предимство.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за установяване на професионални знания и умения от областите на данъчно-осигурителното законодателство и провеждане на интервю. Стартовата заплата е 1 500 лв.

Кандидатите трябва да подадат документи до 15 октомври /включително/, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно – оригинал в сградата на Централното управление на НАП на бул. „Дондуков“ 52 в София. Описание на длъжностите, изискванията за конкурса и образци на заявление за участие, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.“

Не мога да се въздържа да не дам линк към публикацията ми от 3 август тази година:  Кога се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно?

Прочетете я, полезна е!

Имам вирус!

Спокойно, не е COVID-19. Троянски кон – Trojan:Win32/Wacatac.B!ml е компютърен вирус

 

Правилата си приличат – киберхигиена, т.е. дезинфекция, дистанция от вредно съдържание  и дисциплина. Не случайно октомври е #CyberSecMonth. Затова #ThinkB4Uclick!

 

Ето какво ми разказа Microsoft за заразата:

Открит от Microsoft Defender Antivirus

Псевдоними: Няма свързани псевдоними

Обобщение

Windows Defender Antivirus открива и премахва тази заплаха.

Тази заплаха може да извърши редица действия по избор на злонамерен хакер на вашия компютър.

Разберете начини, по които зловредният софтуер може да влезе във вашия компютър .

Какво да правим сега

Използвайте следното безплатно Microsoft софтуер за откриване и премахване на тази заплаха:

Също така трябва да стартирате пълно сканиране. Пълното сканиране може да намери друг скрит злонамерен софтуер.

Получете повече помощ

Можете също да видите нашата страница  за разширено отстраняване на неизправности за допълнителна помощ.

Ако използвате Windows XP, вижте нашата страница за поддръжка на Windows XP .

#CyberSecMonth, #ThinkB4Uclick!

 

 

Можете да споделите: