Британски  фронт срещу Google и Facebook

Новата Стратегия за защита на данните през следващите 4 години на Европейския надзорен орган беше засенчена днес от публикуваното британско проучване на пазара от CMA – органът за конкуренция и пазари

CMA предлага специално „звено за цифрови пазари“ с нови правомощия, което да поиска от Google да отвори своите данни за кликвания и заявки, а от Facebook  – да увеличи оперативната си съвместимост с конкурентни социални платформи. Според CMA Google трябва да се откаже от възможността да е търсачка по подразбиране на мобилни устройства и браузъри, за да се въведе по-голям избор за потребителите, а Facebook да даде на потребителите избор дали да получават персонализирана реклама.

СМА обяви, че ще работи с ICO и Ofcom за по-нататъшно решаване на тези проблеми чрез Форума за сътрудничество в областта на цифровото регулиране, подробностите за които бяха публикувани и днес.

Какво показва пазарното проучване – голямата потребителска база е източник на пазарна сила – това означава, че Facebook е „задължителна“ мрежа за потребителите да поддържат контакт помежду си и дава възможност на Google да тренира алгоритмите си за търсене по начин, по който другите търсачки не могат.

Всеки от тях има несъвместим достъп до потребителски данни, което им позволява да насочват реклами към отделни потребители и да персонализират услугите, които предоставят.

Използват настройките по подразбиране, за да накарат хората да използват услугите им и да се откажат от техните данни – например Google плаща около 1,2 милиарда паунда през 2019 г., за да бъде доставчик на търсене по подразбиране на мобилни устройства и браузъри във Великобритания, докато Facebook изисква хората да приемат персонализирана реклама като условие за използване на тяхната услуга.

Тяхното присъствие на много различни пазари, частично придобито чрез много придобивания през годините, също затруднява конкуренцията.

Всеки един от тези фактори поотделно представлява потенциална бариера пред новата конкуренция, но заедно работят, за да се засилят един друг и са изключително трудни за преодоляване.

Тези въпроси имат значение за потребителите. Слабата конкуренция в търсенето и социалните медии води до намалени иновации и избор, както и до това потребителите да се откажат от повече данни, отколкото биха искали.

CMA установява, че цените на Google са с около 30% до 40% по-високи от Bing при сравняване на подобни думи за търсене на различни устройства.

Пазарните позиции на Google и Facebook също имат дълбоко влияние върху вестниците и други издания. CMA установява, че вестниците разчитат на Google и Facebook за почти 40% от всички посещения на техните сайтове. Тази зависимост потенциално притиска техния дял от приходите от дигитална реклама, подкопавайки способността им да произвеждат ценно съдържание.

Иначе през седмицата се очакваше основният документ за обсъждане да е стратегията на Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) Оформяне на по-безопасно цифрово бъдеще: нова стратегия за ново десетилетие. Стратегията се фокусира върху три стълба: предвиждане, действие и солидарност за справяне с цифровите предизвикателства за по-безопасно, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще.

Можете да споделите: