Евростат: По-безопасно ли е използването на интернет днес?

По случай Деня за безопасен интернет – 11 февруари, бяха публикувани отговорите на европейци от 16 до 74-годишна възраст

През 2019 г. приблизително 1 на 3 граждани на ЕС на възраст от 16 до 74 години съобщават за инциденти, свързани със сигурността, когато използват интернет за лични цели, съобщи Евростат.

През този период фишингът е най-честият инцидент със сигурността. 25% от хората в ЕС съобщават, че са получавали измамни съобщения, известни като фишинг. Пренасочването към фалшиви уебсайтове, които искат лична информация (pharming), е вторият най-често инцидент със сигурността(12% от хората).

Делът на хората, изпитали проблеми, свързани със сигурността, когато използват интернет за лични цели, варира в различните държави-членки на ЕС. Най-високите проценти са наблюдавани в Дания (50%), следвана от Франция (46%), Швеция (45%), Малта и Нидерландия (и двете по 42%), Финландия (41%) и Германия (40%).

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в Литва (7%), Полша (9%), Латвия (10%), България (13%) и Гърция (13%).

Тази новина е публикувана по случай Деня за безопасен интернет (11 февруари). Този ден се използва за насърчаване на по-безопасното и по-отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните телефони, съобщиха от Евростат.

На датата беше посветена и публикацията в Twitter с #SaferInternetDay на ирландския орган за защита на данните DPC със заглавие Общи онлайн рискове.

DPC отбелязва, че всеки ден хората използват уебсайтове, приложения и социални медии чрез настолни компютри, таблети и смартфони. Така личните данни се събират и обработват по начини, които може да са непознати и които могат да носят рискове.

DPC описва тези рискове, кога те могат да възникнат и предлага стъпки, които могат да бъдат предприети, за онлайн защита.

 Някои често срещани рискове онлайн

#SaferInternetDay

Можете да споделите: