„Дунчева Консултинг“ е доверената консултантска компания, която предлага уникални услуги за своите уникални клиенти

Вашият личен съветник за поверителността

Срещу 110 лева на месец получавате:

Първоначална консултация за оценка на съответствието с изискванията на законодателството

Комплект информационни материали

Консултации при получаване на искания от физически лица за достъп и корекция на данните им, когато те искат да:

– знаят какви данни, отнасящи се до тях, обработвате и с каква цел;

– ограничат обработката на техните данни;

– поправят неточни лични данни, отнасящи се до тях;

– спрат обработката на техните данни за целите на директния маркетинг;

– изтриете всички данни, отнасящи се до тях;

Анализ на фирмен сайт за съответствие на изискванията на законодателството

Изготвяне на фирмени формуляри, изисквани от Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (GDPR)

Изготвяне на фирмена политика за защита на данните и уведомление за поверителност за публикуване на интернет страница

Изготвяне и актуализация на фирмените регистри на дейностите по обработване

Годишен анализ за мерките и средствата за защита на фирмената информация

Годишно обучение на персонала и тестване на знанията му относно защитата на личните данни

Държавните и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование имат задължение за определяне на длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), съобщи Комисията за защита на личните данни

 

 

Можете да споделите: