Европейският съд се произнесе по две дела, свързани с правото да бъдеш забравен

Съдът отговори на въпроси, свързани с възможността Google да не показва при търсене лични данни

Вчера френският надзорен орган CNIL съобщи, че ще подготви информационни материали във връзка с двете решения на Европейския съд, свързани с правото да бъдеш забравен, гарантирано от GDPR и от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни.

CNIL подчертава основните моменти в двете дела, свързани с възможността всеки да изиска от търсачките да премахат резултати, свързани с неговото име и фамилия. Това премахване не предполага изтриването на информацията в първоначалния уебсайт, казва комисията.

С първо решение Съдът постановява, че при искане за премахване от резултатите при търсене трябва да има равновесие между основните права на лицето, което иска премахването от резултатите при търсене, и основните права на интернет потребителите, които са потенциално заинтересовани от тази информация.

В прессъобщението на съда по дело C-136/17 се казва, че забраната да се обработват някои категории чувствителни лични данни се прилага и по отношение на лицата, управляващи интернет търсачки.

Делото е по повод на обжалване от лицата G.C., A.F., B.H. и E.D. пред френския Conseil d’État на четири решения на CNIL, с които комисията отказва да поиска от Google Inc. премахване на хипервръзките, включени в списъка с резултати, който се показва при търсене, извършено въз основа на името им.

АF е поискал да бъдат премахнат от списъка с резултати на търсене в Google цитатът му от времето, когато е отговарял за връзките с обществеността на Сциентоложката църква — длъжност, която вече не заема.

Във второто си Решение по дело C-507/17 Съдът на Европейския съюз се произнеся, че за търсачките в момента не съществува задължение, произтичащо от правото на Съюза, да извършват премахване във всички версии на своята интернет търсачка.

„Правото на Съюза обаче задължава управляващото интернет търсачка лице да извърши такова премахване от резултатите при търсене във версиите на своята търсачка, съответстващи на всички държави членки и да предприеме достатъчно ефикасни мерки, за да осигури ефективна защита на основните права на субекта на данните. Така при необходимост, премахването от резултатите при търсене трябва да бъде придружено от мерки, които дават действително възможност да бъдат възпрени или поне сериозно разколебани интернет потребителите, които извършват търсене въз основа на името на субекта на данни от една от държавите членки, да осъществяват, посредством версия на търсачката „извън ЕС“, достъп до хипервръзките, предмет на искането за премахване, чрез списъка на резултатите, който се показва след това търсене“, се казва в прессъобщението.

Можете да споделите: