Ирландският надзорен орган за защита на данните спира обществени услуги заради проблем с картата за достъп

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) публикува осем констатации при проверка на съответствието на картата за обществени услуги PSC със законодателството за защита на личните данни, в седем има проблеми с правното основание за обработването,  а пет са свързани с недостатъчна прозрачност.

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) дава на отговорното министерство срок от шест седмици, за да представи план за изпълнение на налагащите се промени в схемата на PSC. Две конкретни мерки трябва да бъдат предприети за 21 дни: да се спре цялата обработка на лични данни, извършена във връзка с издаването на PSC, когато се използва като средство за обслужване от друг публичен орган. Ведомствата извън социалното министерство DEASP, не могат да изискват издаването на PSC като предварително условие за достъп до предоставяните обществени услуги.

Оказало се е, че никой орган от публичния сектор не е инвестирал в технологията, способна да чете чипа, който съдържа криптирани елементи на данните от публичния сектор.

Не е направен опит да се преразгледа правната обосновка за използване на картата или да се извършат корекции за прилагане на защитни мерки при нова употреба на данните. Вместо това са правени частични промени в съществуващото законодателство в областта на социалното подпомагане. От гледна точка на защитата на данните това е довело да липса на съгласуваност. Няма доказателства за опит за балансиране на интересите на държавата чрез действия на публичните органи, които участват в схемата, и интересите на онези членове на обществото, които са длъжни да получат картата (и да предоставят личната си информация при регистрация за нея), се казва в доклада, който предстои да бъде публикуван. Този баланс не е преразглеждан всеки път, когато се въвежда нова форма на използване на картата. „Това не може да се счита за приемливо в контекста на защита на данните“, посочва надзорният орган.

При проверката е установено, че основните документи и информация, предоставени от лица, кандидатстващи за PSC, са съхранявани за периоди, по-дълги от необходимите за целите, за които са събрани.

По отношение на прозрачността  DPC констатира, че предоставяната от министерството информация за обработването на лични данни във връзка с издаването на PSC, е неадекватна.

Според ирландски медии в момента се използват 3,2 млн. карти PSC.

Можете да споделите: