Седем от десет, проверени от EDPS уебсайтове на европейски институции, не отговарят на изискванията

Проверката, извършена от Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS), на уебсайтовете на основните институции и органи на ЕС, разкри проблеми за защитата на данните и сигурността на данните в седем от десетте уебсайтове.

EDPS съобщи, че институциите са получила препоръки и са започнали да решават проблемите. Оценявано е  спазването на Регламент 2018/1725, който определя правилата за защита на данните за институциите и органите на ЕС, Директивата за защитата на личния живот и електронните комуникации 2002/57 ЕС (ePrivacy) и препоръките, предоставени на институциите и органите на ЕС от EDPS в неговите насоки за уеб услуги, публикувани през 2016 г.

Инспектирани са уебсайтовете на Европейския парламент, на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на Съда на ЕС, на Европол, на Европейския банков орган, на Европейския комитет по защита на данните (EDPB), Международната конференция на органите за защита на личните данни и неприкосновеността (ICDPPC 2018) и интернет страницата на EDPS.

EDPS е използвал собствена програма, която автоматично събира информация за обработката на лични данни от уебсайтовете. Тази информация включва използването на бисквитки, web beacons, елементи на страници, заредени от трети страни, и сигурността на криптираните връзки (HTTPS).

Можете да споделите: