EDPS разследва договори с Microsoft за софтуер, използван от институциите на ЕС

Европейският надзорен орган по защита на данните (EDPS) съобщи, че разследва договорни споразумения с Microsoft относно софтуер, използван от институциите на ЕС

EDPS разследва договорни споразумения относно софтуер, използван от институциите на ЕС, и Microsoft , заявиха вчера от надзора. EDPS се позовава на Регламент 2018/1725. Институциите на ЕС разчитат на услугите и продуктите на Microsoft за извършване на ежедневните си дейности. Това включва обработката на големи количества лични данни. Предвид естеството, обхвата, контекста и целите на тази обработка на данни е жизнено важно да се въведат подходящи договорни предпазни мерки и мерки за намаляване на риска, за да се гарантира спазването на новия регламент. Проучването на EDPS ще оцени кои продукти и услуги на Microsoft понастоящем се използват от институциите на ЕС и дали договорните споразумения, сключени между Microsoft и институциите на ЕС, са в пълно съответствие с правилата за защита на данните.

Регламент 2018/1725 въвежда правилата за защита на данните, приложими за институциите на ЕС, в съответствие с правилата за други организации и предприятия, действащи в ЕС, изложени в Общия регламент за защита на данните (GDPR). Като надзорен орган за защита на данните на институциите на ЕС, EDPS не само отговаря за мониторинга на тяхното спазване, но и за гарантиране на обществената осведоменост за всички възможни рискове за индивидуалните и социалните права и свободи във връзка с обработката на лични данни и работи в тясно сътрудничество с националните органи за защита на данните и други съответни национални органи за смекчаване на тези рискове.

EDPS отбелязва доклада за оценка на въздействието върху защитата на данните DPIA (Data Protection Impact Assessment Report) за Microsoft Office ProPlus от 5 ноември 2018 г., поръчан от холандското Министерство на правосъдието и сигурността.

 

Можете да споделите: