EDPS и ENISA организират конференция за нарушенията на личните данни

Конференцията, организирана от Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ще се проведе в Брюксел на 4 април.

EDPS и ENISA съобщиха, че организират конференция за нарушенията на личните данни. На 4 април 2019 г. в Брюксел ще се дискутира оценката на риска от нарушаване на сигурността на личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) – (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725 за обработката на лични данни от институциите и органите на ЕС.

Ще се обсъжда текущото състояние на уведомяването за нарушаване на сигурността на личните данни, както от гледна точка на регулаторите, така и от страна на администраторите на данни / обработващите лични данни, както и оценката на риска.

Можете да споделите: