Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март

Нула акционери отчете  „Фаворит Холд“ на свиканото на 11 март извънредно Общо  събрание на акционерите.

Управителният съвет на „Фаворит Холд“ АД, град София, свика извънредно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 11.03.2019 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД.

В дневният ред на събранието бяха предвидени гласувания за изменения и допълнения на устава на дружеството.

В протокола от събранието е записано, че нито един акционер не се е появил в залата.

Резервната дата за извънредното общо събрание е 28 март. То ще е законно, независимо от представения на него капитал.

Можете да споделите: